top of page

Vad vi gör?

Vi är glada att få att "vara", t.ex att vara närvarande i vardagen för studenter och personal vid LiU. Utifrån det så ser vi saker som vi tycker behövs och som vi även ombeds att göra och arrangera. Här är en beskrivning av några sådana saker, som du också kan se i vår kalender och bland våra arrangeman.

Pub Existens

Pub Existens är ett försök från vår sida att skapa ett öppet rum för samtal och reflektion kring livets stora och angelägna frågor, sådant som angår oss alla som människor. Vi samarbetar med Kårhuset Trappan och våra programkvällar sammanfaller med Trappans torsdags- eller fredagspub.

 

Under förra läsåret blandade vi samtalskvällar kring t ex klimatångest, sexuellt våld och "Fear of missing out", med poesi och musikkvällar. Under det kommande läsåret planerar vi bl a en kväll om demokratins framtid, tillsammans med riksdagens talman, och fortsatta samtal om psykisk ohälsa. Se vår kalender för kommande datum.

Kyrkfesten

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and maake changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

pub%20existen%20bild%20hemsida_edited.jp
Women's Ministry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and maake changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Volunteer Groups

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and maake changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Kyrkfesten 19 ikon.jpg
Bön på campus och på nätet

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and maake changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Pastoral Support

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and maake changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page