top of page

Huvudtalare

Vi känner oss stolta över att kunna presentera våra gästande huvudtalare, de har alla något unikt att bidra med till vår konferens och dess tema. Nedan kan du se en kort presentation av dem, i den ordning de kommer att medverka. Programmet går att ta del av här eller via evenemangets anmälningssida och kan komma att utvecklas ännu mer under hösten.

Utöver dessa intressanta gäster så kommer det tillkomma representanter från några studentorganisationer och vi kommer få flera olika skildringar av olika sätt att arbeta från  studentpastor/ präster/ diakoner runt om i landet.

bottom of page